Firma Resmi Adı: RNK NEŞRİYAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş
Firma Adı: RNK NEŞRİYAT
Vergi No: 7350689299
Vergi Dairesi: MERTER

a. Amaç - Hedef - Gaye - Tarihçe

    RNK Neşriyat, 2005 yılında İstanbul’da bir limited şirket olarak faaliyete başlamıştır. Kuruluş gayesi, insanlığın özlediği hakiki huzur ve saadetin tek adresi ve Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'u bütün beşeriyete ulaştırabilmektir. Bu kuruluş gayesi doğrultusunda Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle kısa sayılabilecek bir zamanda onbinlerce  Risale-i Nur külliyatı hem ucuz, hem de göz dolduran bir  kaliteyle tab edilerek neşredilmiştir. Evet RNK Neşriyat, yayıncılık alanına çıktığı andan itibaren piyasada fiyat belirleyici bir rol üstlenmekle kalmamış, aynı zamanda bu sahada kalite çıtasının da yükselmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Böylesine zor bir sonucun alınabilmesinin en mühim sebebi, RNK Neşriyat'ın esas kuruluş gayesinin ticarî kâr değil, rıza-i İlâhi için imana ve insanlığa hizmet olmasıdır.

    RNK Neşriyat, yayın hayatına hızlı bir şekilde girmesinden dolayı ilk baskılarda istenmeden meydana gelen dizgi hataları okuyucularla sağlıklı bir bağ kurulması ve okuyucuların da neşriyatımızı kendi malı gibi benimseyip sahip çıkması sayesinde kısa zamanda giderilmiş ve bugün asgari seviyeye inmiştir. Yapılan her yeni baskıda bu tashih faaliyeti dinamik bir şekilde devam etmektedir ve bundan sonra da mükemmel hale gelene kadar devam edecektir. Şu hususu samimiyetle belirtmek isteriz ki RNK Neşriyat, hiçbir şahıs yada kuru­lu­şa karşı rekabet niyeti taşımamıştır ve taşımayacaktır. Ancak kendi kuruluş gayesi doğrultusunda hizmet etmeyi bir vazife bilmekte ve bu yönde faaliyette bulun­mak­tadır.

    RNK Neşriyat, ilk kuruluşundaki ulvi niyet ve kararını dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bozmadan, îman ve Kur’ân hizmetinin hadimleri olan Nur talebe­leri­nin bir mübarek malı olarak kıyamete kadar daha güzel, daha yeni, daha kaliteli çalışmalarla iman ve Kur'an yolunda hayırlı hizmetle­ri­ne devam edecektir.

   Okuyucuları­mızın her türlü destek ve dualarının devamını diliyor, en kalbî teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

 

RNK NEŞRİYAT

 

b. Yönetim - Organizasyon

Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Kasım 2011/7934 nolu sayısında yer aldığı üzere RNK Neşriyat'ın toplam 46 kişiden müteşekkil ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Abdullah Kan
 • Abdullah Köseoğlu
 • Abdurrahman Ünal
 • Abdülkadir Atasever
 • Abdüllatif Çelik
 • Ahmet Sergin
 • Ali Ekşi
 • Ali Fuat Aslan
 • Bekir Kardan
 • Davut Tam
 • Erdem Celep
 • Furkan Torun
 • Güven Sayış
 • Haluk Koşar
 • Hasan Aksüt
 • Hüseyin Bilal Taşlıpınar
 • İsmail Demir
 • Lütfi Çolak
 • Mahmut Araz
 • Mehmet Can
 • Mehmet Şaylan
 • Mehmet Uysal
 • Mehmet Şimşek
 • Mesut Mortaş
 • Murat Kurşuncu
 • Murat Oğuz
 • Mustafa Baltacıoğlu
 • Mustafa Çamuroğlu
 • Mücahit Altın
 • Münir Türen
 • Nafiz Duran
 • Ömer Doğru
 • Ömer Tanrıkulu
 • Özay Demirel
 • Ramazan Kurnaz
 • Sadık Çomoğlu
 • Said Sulak
 • Salih Sönmez
 • Semih Şamil Özbay
 • Serdar Kuralkan
 • Tahir Çınar
 • Turgay Adagülü
 • Turhan Örnekçi
 • Yahya Dündar
 • Yemliha Kuru
 • Zekeriya Kaplan

Kurumsal